...return to A Team Prize results

Name Score
Matthew Smith 02:04:52
David Betteley 02:29:10
Louise Gordon Lewis 02:29:14