...return to B Team Prize results

Name Score
Mary Costello-Smith 01:57:15
Anna Vogiatzis 01:58:47
Fiona Hanik 02:26:43