...return to B Team Prize results

Name Score
Mark Smith 01:26:14
Andrew Blair 01:28:51
Simon Bowden 01:31:39